Belgische Kansspelwetgeving

Details omtrent de wetten op online kansspelen

Op 15 december 2010 diende Carl Devlies, staatssecretaris van de coördinatie van fraudebestrijding, een wetsvoorstel in om online kansspelen te reguleren. Online kansspelen waren enorm in populariteit aan het toenemen, maar in België was er geen wettelijk kader om deze legaal aan te bieden. Er was dus dringend nood aan een duidelijke wetgeving.

Om online kansspelen legaal aan te bieden, dient men een officiële licentie te verkrijgen. De overheid wil hierbij drie zaken verwezenlijken: inkomsten verwerven uit online kansspelen, de speler toelaten legaal te spelen en diezelfde speler beschermen. Daarom werden volgende voorwaarden aan een officiële licentie gekoppeld:

  • Wie op de Belgische kansspelmarkt actief wil zijn, dient een samenwerking aan te gaan met een reeds gevestigde offline partner. Deze partner kan een speelhal uitbaten (B-licentie) of een casino (A-licentie). Meer informatie over Belgische casino’s en speelhallen vind je terug op onze review pagina. Daar stellen we tevens hun aanbod, sterke en zwakke punten voor.
  • De gaming servers van de online kansspelsite, dienen zich op Belgische bodem te bevinden. Dit ten einde controles en transparantie toe te staan
  • Wie online kansspelen aanbiedt op de Belgische markt, verbindt zich ertoe Belgische fiscale wetten te respecteren. Bijgevolg betaalt ze dus belastingen over haar winsten. In België is het belastingtarief voor de aanbieder van online kansspelen vastgelegd op 11% belastingen over de winsten.
  • In augustus 2016 kwam er ook een BTW-heffing op online kansspelen (21%). Dit is een erg omstreden maatregel die momenteel aangevochten wordt door verschillende gelicenseerde operatoren.

Het was pas in juli 2011 dat het wetsvoorstel van de Belgische Kansspelcommissie goedgekeurd werd. Pas dan konden we dus praten over een gereguleerde Belgische kansspelmarkt.

De Belgische kansspelwetgeving op Europees niveau

De Belgische kansspelwetgeving kwam niet tot stand zonder de nodige controversen of problemen. Zoals je in de review van bwin kunt lezen, spande het bedrijf – alvorens een officiële licentie te bemachtigen – eerder een rechtszaak aan tegen de Belgische Kansspelcommissie. bwin was van mening dat de voorgestelde Belgische wetgeving niet strookte met fundamentele Europese wetgevingen. Het is trouwens niet de enige partij die deze mening toegedaan is.

Er loopt tot op heden nog steeds een klacht bij de Europese Commissie, ingediend door de European Gaming and Betting Association, tegen de manier waarop België online kansspelen gereguleerd heeft. Met name het feit dat je moet samenwerken met reeds bestaande Belgische uitbaters van offline speelhallen of casino’s – gecombineerd met de vereisten om de game servers op Belgische bodem te hebben staan – wordt aangeklaagd. Dit wordt namelijk gezien als een overtreding op het Europees grondrecht van “vrijheid om diensten aan te bieden en de vrijheid op establishment (vestiging)”.

De wetgeving vanuit een spelerperspectief: de belastingregel

Wat elke speler zich afvraagt, is of men al dan niet belastingen moet betalen over de inkomsten uit online kansspelen. Aangezien poker als een online kansspel bekeken wordt door de wetgever, wordt er wat dat betreft geen uitzondering gemaakt. Of toch wel?

In de huidige situatie is de Belgische Kansspelcommissie van mening dat er geen belastingen betaald dienen te worden op inkomsten uit online kansspelen. Er is echter één uitzondering: de professionele pokerspeler, die van een online “kansspel” zijn of haar beroep heeft gemaakt. Deze dient wel inkomensbelastingen te betalen.

Aangezien slechts een handvol Belgen aan dit profiel voldoen – en deze bovendien meestal niet meer officieel in België verblijven – hoeft de modale speler zich geen zorgen te maken of hij kansspelen al dan niet op zijn belastingbrief moet vermelden.

Bekijk het overzicht van gelicenseerde casino’s