Het jaar 2016 was een turbulent jaar voor de Belgische gokindsturie. Er werd een recordomzet van maar liefst 1 miljard gerealiseerd, maar de kansspelindustrie moest ook toezien hoe heel wat omstreden regels geintroduceerd werden. Dit alles blijkt ook uit het jaarverslag van de Belgische Kansspelcommissie, dat vandaag gepubliceerd werd.

De Belgische Kansspelcommissie is in België bevoegd voor het beleid inzake kansspelen. De taak van de comissie is drieledig: ze verstrekt advies aan de regering en aan het parlement; ze beslist over het toekennen van licenties en vergunningen inzake kansspelen en heeft een controlerende bevoegdheid. De Kansspelcommissie heeft de volgende hoofddoelen:

  • Het beschermen van de speler;
  • Het zogenaamde kanalisatiebeleid: er voor zorgen dat spelers op legale websites spelen en niet via illegale websites;
  • Het voorkomen van frauduleuze praktijken, zoals het witwassen van geld.

Vandaag publiceerde de Kansspelcommissie haar jaarverslag, voor 2016. We nemen graag samen met jou de belangrijkste gebeurtenissen uit 2016 (die ook doorlopen in 2017) door.

BTW op online kansspelen

Het was  even slikken voor de Kansspelcommissie en de Belgische kansspelindustrie toen op 1 juli 2016 bekend raakte dat er een extra BTW-heffing van 21% op komst was. Zonder overleg en unilateraal werd dit beslist om de begroting op koers te houden. De Belgische Kansspelcommissie stelt in haar jaarverslag terecht dat dit de positie van illegale websites versterkt. Deze dragen immers geen belastingen af en kunnen dat geld besteden aan marketing. Dit staat haaks op het kanalisatiebeleid dat de commissie tracht te voeren.

Tegen de BTW-regel zelf werd in 2016 ook meteen beroep aangetekend door de Belgische kansspelindustrie. Unibet loopt voorop in de strijd en wordt hierin zelfs gesteund door de Waalse regering. Momenteel loopt er een rechtzaak bij het Grondwettelijk Hof met de eis om deze extra belasting af te schaffen. Het zorgde er ook voor dat de Belgische wetgeving nogmaals onder vuur kwam te liggen op Europees niveau.

Reclameverbod Belgische kansspelindustrie

In 2016 werd er ook veel gedebateerd over reclame omtrent gokspelen. Sommige partijen – Minister Koen Geens voorop – willen een volledig verbod. Anderen pleiten voor duidelijke regels en beperkingen.

2016 was wat dat betreft een voorbereidend jaar, in 2017 leek het er dan even op dat het reclameverbod werkelijkheid zou worden en nog voor het zomerreces in 2017 gestemd en goedgekeurd zou worden.

Uiteindelijk werd het reclameverbod toch uitgesteld en werkt men ook in 2017 verder aan een omkaderend beleid. Het doel lijkt te zijn om regels en wetten omtrent reclame op te leggen, maar af te stappen van een totaalverbod.

Gokken op eigen matchen

2016 gaat ook de geschiedenis in als het jaar waarin Olivier Deschacht betrapt werd op het gokken op eigen wedstrijden. Terwijl hij wedstrijden speelde voor RSC Anderlecht, gokte hij tegelijkertijd dat zijn team zou verliezen. Deschacht claimde snel dat het zijn broer was die de weddenschappen had afgesloten.

Het mocht niet baten. Deschacht werd een boete opgelegd van 24.000 EUR. De Belgische Kansspelcommissie onderzocht naar aanleiding hiervan heel wat andere wedstrijden en ging na of er nog andere spelers gokten op eigen wedstrijden.

Het maakte hieromtrent een dossier over aan het parket. In het jaarverslag kan men lezen dat in dit dossier nog heel wat andere namen staan van sporters die op eigen wedstrijden gegokt hebben.

Concessieproblemen casino’s

2016 was ook het jaar waarin het er even op leek dat maar liefst 4 van de 9 casino’s hun deuren zouden moeten sluiten. In België geldt er namelijk een “concessietermijn” en een “vergunningstermijn”. De “concessie” is een vergunning dat het lokale bestuur aan een casino geeft. Het is de toestemming om op die locatie een casino uit te baten. Een “vergunning” is een licentie die uitgegeven wordt door de Belgische Kansspelcommissie, het vergunt de uitbater en staat hem toe kansspelen aan te bieden.

De Belgische Kansspelcommissie geeft vergunningen voor een periode van 15 jaar. In het geval van de 4 casino’s in Oostende, Middelkerke, Blankenberge en Chaudfontaine zou de vergunning van de kansspelcommissie in 2016 afgelopen hebben. Het zou bij verlenging dus een nieuwe vergunning tot 2031 toestaan, dit terwijl de concessie gegeven door het lokale bestuur reeds eerder zou aflopen.

Aangezien je beide vergunning nodig hebt om een casino uit te baten, verstoort het de vrije markt economie. Een lokaal bestuur kan immers maar moeilijk een concessie weigeren, als de komende 14 jaar slechts één partij vergund is om een casino te runnen op die locatie.

In allerijl werd er een wetsvoorstel ingediend om dit probleem te omzeilen. De casino’s mochten open blijven.

Sterke groei online

In haar jaarverslag van 2016, maakte de Belgische kansspelcommissie ook bekend hoeveel geld er werd verdiend aan kansspelen, voor het jaar 20105. Dit zijn de hoofdpunten:

  • In Belgische casino’s (A-vergunning) werd 102 miljoen vergokt in 2015;
  • Op Belgische casino websites (A+-vergunning) werd 78.5 miljoen vergokt;
  • In Belgische speelhallen (B-vergunning) werd 157 miljoen vergokt in 2015;
  • Op Belgische websites met een B+ vergunning werd 71.7 miljoen vergokt;
  • In Belgische krantenwinkels of bij uitbaters met een sportvergunning (F-licentie) werd 145.5 miljoen vergokt;
  • Op Belgische websites die een sport-vergunning hebben (F+) werd 61 miljoen vergokt.

In totaal was de kansspelindustrie dus goed voor een omzet van 614 miljoen euro. Tel daarbij de bingotoestellen en het verkopen en herstellen van automaten (340 miljoen in 2015) en de totaalomzet is bijna 1 miljard euro.

Dit is een flinke groei ten opzichte van 2014, maar veel heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de Belg alsmaar meer bij legale websites speelt. Het is dus niet noodzakelijk zo dat de Belg meer uitgeeft aan gokken, het is wel een feit dat hij dit steeds meer in een legale omgeving doet.

Conclusie

2016 was in vele opzichten een turbulent jaar. De BTW-heffing en het “gokje” van Deschacht, spreken daarbij het meest tot de verbeelding.  Niettemin kon de gokindustrie prima cijfers voorleggen en doet de jaaromzet geloven dat de Belg in een legale omgeving speelt.

In dat opzicht lijkt de Belgische Kansspelcommissie dus in één van haar primaire doelen te slagen: het kanaliseren van de speler en hem begeleiden naar een legaal aanbod.

Een overzicht van alle legale aanbieders op de markt, vind je op onze review pagina. Hier kun je het hele jaarverslag van de kansspelcommissie in detail doorlezen (.pdf). Je vindt het uiteraard ook terug op de website van de kansspelcommissie zelf.